In samenwerking met

Like en volg ons op Facebook

Roosendaal, 20 april 2020

 

Quikrun 2020 geannuleerd

Zoals iedereen weet is de wereld momenteel in de ban van het Corona-virus. Iedereen kent wel iemand die door het virus is getroffen; een familielid, een vriend, een kennis of u als deelnemer zelf. Het bestuur van de Quikrun leeft mee met alle getroffenen.

 

Het openbare leven ligt op dit moment vrijwel stil en op dinsdag 31 maart jongstleden, maakte minister-president Mark Rutte bekend, dat het openbare leven nog minimaal tot na de meivakantie zo goed als stil blijft liggen. Evenementen en hardloopwedstrijden zelfs tot minimaal 1 juni.

 

U zult begrijpen dat dit besluit van grote invloed is op uw en onze dagelijkse gang van zaken. Zo ook op de voorbereiding van de Quikrun, die gepland staat voor zondag 13 september 2020.

 

Gezien de onzekere tijd die voor ons ligt, hebben wij als organisatie helaas moeten besluiten om de Quikrun 2020 te annuleren. Wij bedanken u voor uw deelname aan de bedrijvenloop en/of wedstrijd van de Quikrun in het afgelopen jaar of in de afgelopen jaren en hopen u in 2021 weer als deelnemer te mogen begroeten.

 

Voor de komende tijd wensen we u alle goeds en bovenal gezondheid.

Let goed op uzelf en op elkaar.